Friday, October 12, 2012

Φθινόπωρινές εργασίες - Autumn works

Χαιρετίζουμε τον φθινοπωρινό καιρό καθώς και όλους εσάς! Οι εργασίες γύρω, μέσα και έξω από τα σπίτια μας βρίσκουν πλήρως απασχολημένους. Ο ξύλινος σκελετός για το δεύτερο σπίτι είναι σχεδόν ολοκληρωμένος, λόγω όμως κάποιων σχεδιαστικών αλλαγών και συγκεκριμένα στις διαστάσεις των παραθύρων, πρέπει να περιμένουμε, μέχρις ότου ελεγχθούν και εγκριθούν από την επιτροπή αρχιτεκτονικού ελέγχου, διαδικασία η οποία θα πάρει κάποιες εβδομάδες...


Η κατασκευή της πράσινης οροφής στο πρώτο σπίτι έχει προχωρήσει με τη τοποθέτηση επικλινούς ξύλινου υποστρώματος, ώστε το νερό να μαζεύεται και να απορρέει από σωλήνες στην άκρη της. Πάνω από το ξύλινο υπόστρωμα τοποθετήσαμε ειδικά μονωτικά πανιά και πάνω από αυτά ρίξαμε  μία στρώση ελαφρόπετρας για τη στράγγιση του νερού. Επίσης τοποθετήσαμε πλακάκια στον πλαϊνό  διάδρομο της οροφής, για ευκολότερη πρόσβαση καθώς και τη σωλήνα-καμινάδα για την εξαγωγή του θερμού αέρα εντός του σπιτιού τις καλοκαιρινές και όχι μόνο ζεστές ημέρες η οποία θα κλείνει τις κρύες ;-)
Οι υδραυλικές σωληνώσεις τοποθετήθηκαν και έγιναν τα μερεμέτια πάνω από αυτές στους τοίχους και επιτέλους καλύψαμε τους τοίχους μας με μία στρώση από λινέλαιο αφού το ζεστάναμε πρώτα για να έχει καλύτερη εφαρμογή και να εισχωρήσει όσο πιο βαθιά γίνεται στους πόρους του σοβά. Ο καιρός συγκεκριμένα δυο ημέρες συνεχόμενης βροχής ήταν αρκετές για τη πρώτη δοκιμή ώστε να δούμε κατά πόσο το νερό γλιστράει και δεν εισχωρεί στους τοίχους και το αποτέλεσμα ήταν εκπληκτικό! Δεν υπήρξε καμία ζημιά στο σοβά και μάλιστα οι τοίχοι στέγνωσαν αμέσως μετά τη βροχή. Θα ακολουθήσουν δύο ακόμα επαλείψεις με λινέλαιο και πιστεύουμε ότι θα αρκούν για τη πλήρη στεγανοποίηση των τοίχων. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τη πορεία των κατασκευών! :-)


We are welcoming the autumn weather and all of you! Works around, inside and outside our homes find us fully occupied. The wooden frame of the second house is almost complete, but due to a design change and specific dimensions of the window, we must wait until reviewed and approved by the Architectural Control Committee, a process which will take a few weeks ...
The construction of the green roof on the first home is continuing by placing sloped wood substrate, so that the water is gathered and drains out from the edge through the tubes. Above the wooden substrate has been placed special insulating textile and over them has been placed a layer of pumice for drainage of water. Also has been placed in the side hallway tiled roof for easier access and the chimney pipe to extract the hot air into the house for the summer and not only warm days that it will close at the cold days ;-)
The plumbing were placed over the masonry walls and they finally we have covered our walls with one coat of linseed oil after we heated first so to have a better fit and to penetrate deeper into the pores of plaster. The weather and specifically two consecutive days of rain were enough for the first test so to see whether the water slides and does not penetrate into the walls and the result was amazing! There was no damage to the plaster and even dried immediately after rain. There will be two more coats of linseed oil and we believe that will suffice for the complete sealing of the walls. Stay tuned for more information regarding the progress of construction! :-)
No comments:

back to top